VersaWipe®

TX Number Description Packaging
 

TX624

 

4″ x 4″ nominal, (10 cm x 10 cm)

 

1,200 wipers/bag,4 inner bags of 300 wipers, 10 bags/case

 

 

TX629

9″ x 9″ nominal (23 cm x 23 cm) 300 wipers/bag, double bagged, 10 bags/case

 

 

TX622

12″ x 12″ nominal (31 cm x 31 cm) 150 wipers/bag, double bagged, 10 bags/case

 

VersaWipe là một phiên bản nhẹ hơn của TechniCloth với mức sinh bụi ít hơn. Nó khong chứ chất kết kính và dùng được với hầu hết các dung môi tiêu chuẩn. Là sư kết hợp của 55% cellulose và 45% polyester cung cấp sự cân bằng tối ưu của sự hấp thụ, độ bền và độ sạch.