CleanFoam® Swabs

  STX708A STX712A
Head material 100 ppi CleanFoam® polyurethane foam 100 ppi CleanFoam® polyurethane foam
Head width 19.7 mm (0.776″) 12.7 mm (0.500″)
Head thickness 9.4 mm (0.370″) 7.8 mm (0.307″)
Head length 26.4 mm (1.040″) 25.7 mm (1.012″)
Handle material Polypropylene Polypropylene
Handle width 6.6 mm (0.260″) 5.2 mm (0.205″)
Handle thickness 3.2 mm (0.126″) 3.0 mm (0.118″)
Handle length 105.8 mm (4.165″) 101.8 mm (4.008″)
Total swab length 132.2 mm (5.205″) 127.5 mm (5.020″)
Head bond Thermal Thermal
Handle color Light green Light green
Design notes Rigid head paddle; long, easy-grip handle Rigid head paddle; long, easy-grip handle
Danh mục:

Que vô trùng CleanFoam® Swabs của Texwipe được cấu tạo từ sợi polyurethane 100 ppi chất lượng cao nhất. Đường hàn nhiệt tránh được nhiễm bẩn từ chất kết dính.

Que được làm với dung sai chính xác và nhất quán bằng các quy trình tự động có độ chính xác cao.

Dễ dàng mở túi, được quấn riêng lẻ đảm bảo vô trùng tại thời điểm sử dụng. Các que lau có thể nhìn thấy qua bao bì và có thể nhìn thấy dấu seal.