CleanFoam® Series A

  TX706A TX707A TX708A TX709A TX710A TX712A
Head material 100 ppi CleanFoam® 100 ppi CleanFoam® 100 ppi CleanFoam® 100 ppi CleanFoam® 100 ppi CleanFoam® 100 ppi CleanFoam®
  polyurethane foam polyurethane foam polyurethane foam polyurethane foam polyurethane foam polyurethane foam
             
Head width 10.9mm (0.429″) 15.0mm (0.591″) 19.7mm (0.776″) 4.8mm (0.189″) 7.0mm (0.276″) 12.7mm (0.500″)
Head thickness 8.5mm (0.335″) 8.8mm (0.346″) 9.4mm (0.370″) 4.2mm (0.165″) 5.9mm (0.232″) 7.8mm (0.307″)
Head length 27.0mm (1.063″) 25.0mm (0.984″) 26.4mm (1.040″) 12.0mm (0.472″) 20.4mm (0.803″) 25.7mm (1.012″)
Handle material Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Handle width 6.3mm (0.248″) 6.6mm (0.260″) 6.6mm (0.260″) 4.3mm (0.169″) 4.3mm (0.169″) 5.2mm (0.205″)
Handle thickness 6.3mm (0.248″) 3.2mm (0.126″) 3.2mm (0.126″) 4.3mm ( 0.169″) 4.3mm (0.169″) 3.0mm (0.118″)
Handle length 54.0mm (2.126″) 106.0mm (4.173″) 105.8mm (4.154″) 92.5mm (3.642″) 92.5mm (3.642″) 101.8mm (4.008″)
Total swab length 81.0mm (3.189″) 131.0mm (5.157″) 132.2mm (5.205″) 104.0mm (4.08″) 113.0mm (4.45″) 127.5mm (5.020″)
Head bond Thermal Thermal Thermal Thermal/Epoxy Thermal/Epoxy Thermal
Handle color Light green Light green Light green Light green Light green Light green
Design notes Flexible head paddle; Rigid head paddle; Rigid head paddle; Flexible nylon head Flexible nylon head Rigid head paddle;
  rounded, compact long, easy-grip handle long, easy-grip handle paddle; medium paddle; medium long, easy-grip handle
  handle     handle handle  
             
Danh mục:

Dòng sản phẩm CleanFoam® Swab của Texwipe được sản xuất từ bọt polyurethane 100 ppi chất lượng cao nhất. Đường hàn nhiệt giúp loại bỏ bụi bẩn từ chất kết dính. Quy trình xử lý trong phòng sạch cung cấp mức dư lượng không bay hơi (NVRs) và ion thấp, và được thực hiện tự động hoàn toàn có độ chính xác cao. Số lô được mã hóa dể truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Đóng gói trong túi không có silicone và amide.