Alpha® Series

  TX714A TX743B TX754B TX758B TX761
Head material Knitted Alpha® polyester Knitted Alpha® polyester Knitted Alpha® polyester Knitted Alpha® polyester Knitted Alpha® polyester
Head width 12.7 mm (0.500″) 4.0 mm (0.157″) 3.5 mm (0.138″) 3.2 mm (0.126″) 6.8 mm (0.268″)
Head thickness 4.2 mm (0.165″) 3.6 mm (0.142″) 3.0 mm (0.118″) 2.5 mm (0.098″) 2.8 mm (0.110″)
Head length 25.7 mm (1.012″) 12.0 mm (0.472″) 9.5 mm (0.374″) 11.0 mm (0.433″) 16.8 mm (0.661″)
Handle material Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Handle width 5.2 mm (0.205″) 3.0 mm (0.118″) 2.4 mm (0.095″) 2.2 mm (0.087″) 3.2 mm (0.126″)
Handle thickness 3.0 mm (0.118″) 3.0 mm (0.118″) 2.4 mm (0.095″) 2.2 mm (0.087″) 3.2 mm (0.126″)
Handle length 101.8 mm (4.008″) 58.3 mm (2.295″) 60.0 mm (2.362″) 60.0 mm (2.362″) 145.5 mm (5.728″)
Total swab length 127.5 mm (5.020″) 70.3 mm (2.768″) 69.5 mm (2.736″) 70.0 mm (2.756″) 162.3 mm (6.390″)
Head bond Thermal Thermal Thermal Thermal Thermal
Handle color Light green Light green Light green Light green Light green
Design notes Flat head paddle; long, Rigid head core; Rigid head core; Flexible head paddle; Flexible head paddle;
  easy-grip handle compact handle compact handle compact handle long handle
Danh mục:

Dòng sản phẩm que lau Alpha® Swab của Texwipe được làm từ 100% vật liệu dệt polyester sạch nhất. Đầu được hàn kín hoàn toàn bằng nhiệt giúp loại bỏ vết bẩn kết dính. Được sản xuất trong phòng sạch, được làm theo quy trình tự động phù hợp và độ chính xác cao. Các lô hàng được mã hóa để có thể truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Đóng gói trong túi không có silicone và không có amide.
Cũng có ở dưới dạng chống tĩnh điện.